Aanpak jongerenoverlast

Utrecht is en blijft een stad met veel jonge mensen. Bijna één op de vijf inwoners is jonger dan 18 jaar en nog eens één op de vijf Utrechters behoort tot de leeftijdsgroep 18 tot 26 jaar. Uit de jaarlijkse enquete van de gemeente Utrecht blijkt dat ongeveer 20 procent van de bevolking jongerenoverlast ervaart.

Ervaren jongerenoverlast komt vaak voort uit verschijnselen als afval op straat, vandalisme of een gevoel van onveiligheid door het gedrag van groepen jongeren die op straat rondhangen. Het jongerenwerk zet zich in om de overlast tegen te gaan en de communicatie tussen jongeren en andere buurtbewoners te verbeteren. Een manier om die communicatie te verbeteren, is de training Omgaan met jongeren.

Aanpak jeugdgroepen

JoU werkt samen met de gemeente Utrecht en de politie samen in de aanpak jeugdgroepen.

De uitgangspunten bij die aanpak van jeugdoverlast en -criminaliteit zijn:

  • Jongeren horen bij de stad en maken vrienden op straat en in de wijk;
  • Jongeren hebben een toekomst; wij schrijven niemand af. Dus: grenzen stellen én kansen bieden;
  • Wij tolereren overlastgevend en crimineel gedrag niet.

JoU brengt jaarlijks in kaart hoeveel jeugdgroepen op straat samenkomen en in welke mate zij overlast veroorzaken. Het overgrote deel van de groepen vertoont aanvaardbaar gedrag, Van alle problematische jeugdgroepen wordt samen met de gemeente en de politie een plan van aanpak gemaakt. Welke risico's zijn er, welke kansen? Ouders van deze jongeren krijgen een brief. De jongerenwerker / individueel begeleider, vaak samen met de wijkagent, gaat in gesprek met de jongere en de ouders. Zo'n 70 procent van deze jongeren krijgt vanuit een individuele aanpak voor zorg, hulp en begeleiding.