Individuele begeleiding

Jongerenwerkers zijn een brug tussen jongeren en hulpverlening. De individueel begeleiders van JoU bieden intensieve coaching aan jongeren. Zo helpen ze jongeren het probleem zelf op te lossen, met hulp van de omgeving of met hulp van meer specialistische hulpverlening.

Jongerenwerkers of individueel begeleiders zijn zelf geen hulpverleners. Ze bieden ondersteuning, stellen vragen, coachen, wijzen de weg en gaan eventueel mee naar afspraken met een hulpverlener.

Jeugdgroepen

De individueel begeleiders gaan regelmatig aan de slag met jongeren die in beeld zijn gekomen bij de aanpak jeugdgroepen. Ze kijken samen met de jongeren en hun ouders wat nodig is om te werken aan een toekomst.

Schoolverlaters

Een andere samenwerking is die met Leerplicht in het project Focus, een samenwerking van de gemeente, onderwijsinstellingen en jongerenwerk. De individueel begeleider en de leerplichtambtenaar bellen in een bepaalde week in een bepaalde wijk aan bij veel gezinnen waar een jongere thuis zit zonder school, werk of dagbesteding. Meestal zijn jongeren en ouders daar blij mee; ze hadden zelf al een stap willen zetten maar wisten niet zo goed hoe. In het project Focus staat de ambitie van de jongere centraal; alle partijen kijken wat de jongere nodig heeft en proberen wachttijden en andere belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen.