Jongerenwerk voor meiden

Aandacht voor meiden is een van de speerpunten van JoU. Vaak gaat veel aandacht naar jongens, omdat die de meeste overlast veroorzaken. Bij meiden zit de kwetsbaarheid vaak meer onder de oppervlakte.

De jongerenwerkers van JoU werken met meiden (en hun ouders) in buurthuizen en op scholen. De meidenhuiskamers bieden de meiden een veilige plek, waar ze kunnen praten over belangrijke thema’s in het leven zoals school, identiteit, omgaan met sociale media, relaties en seksualiteit. Ook leiden de jongerenwerkers meiden toe naar sportverenigingen, organiseren activiteiten voor moeders en dochters en geven ze veel voorlichting rondom relaties en sociale media. In 2016 hebben de jongerenwerkers van JoU 765 meiden bereikt en begeleid in hun identiteitsontwikkeling. Op school bereikten meidenwerkers nog eens 344 meisjes.

Meidenambassadeurs

Ook leidt JoU meidenambassadeurs op: jonge vrouwen die opkomen voor meiden in Utrecht, door bijvoorbeeld hun stem te laten horen bij wijkbijeenkomsten, beleidsmakers en politie en door voorlichting te geven aan andere meiden.

Meidenconferentie

Elke paar jaar organiseert JoU een meidenconferentie, waar beroepskrachten uit de regio Utrecht hun kennis over meiden delen en versterken. Zo komt er steeds meer aandacht voor meiden!