Preventie radicalisering

Onder regie van de gemeente heeft JoU een rol in het signaleren en tegengaan van radicalisering. Erbij willen horen en erbij mogen horen, daar gaat het om. In Utrecht komt dat samen in het programma Utrecht zijn we samen. JoU is een van de partners in Utrecht zijn we samen.

Het gesprek aangaan met jongeren over identiteitsontwikkeling, dat is ons werk en dat is ook de belangrijkste opdracht in dit thema. Daarvoor moet je wel kunnen aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Jongerenwerkers volgen daarom regelmatig een training, bijvoorbeeld in multicultureel vakmanschap en signaleren van radicalisering.

Een belangrijke voedingsbodem voor radicalisering is de  'pedagogische mismatch' (de term is van het NJI) tussen de drie belangrijkste leefgebieden van jongeren: thuis, school en de straat. Het jongerenwerk werkt vanuit een pedagogische relatie met jongeren in die leefgebieden: school, thuis,  straat en online.Hier zijn jongerenwerkers in gesprek met jongeren en begeleiden hen in de vorming van identiteit.

Signaleren

Een aantal jongerenwerkers van JoU is getraind in het signaleren van radicalisering. Waar kun je op letten? Hoe ga je in gesprek?  Overigens kijken jongerenwerkers altijd naar hoe het met jongeren gaat, wat ze bezighoudt en of er sprake is van opvallende veranderingen.

In gesprek gaan

Multicultureel vakmanschap is een belangrijke vaardigheid van jongerenwerkers: kunnen kijken door de ogen van iemand met een andere cultuur. Daarbij gaat cultuur verder dan geloof of afkomst, net zoals radicalisering lang niet altijd gaat over Syriegangers. Radicalisering gaat over het ontwikkelen van ideeen die in tegenspraak zijn met de democratische rechtsstaat, op welk gebied dan ook

Verbinden

JoU verbindt jongeren met andere groepen in de samenleving, laat de stem van jongeren horen en zet jongeren aan het denken. Zo gaan we op excursie naar plekken als het Fort van de Democratie en werken we samen met de Anne Frank Stichting.