Rolmodellen

Jongeren nemen van volwassenen best wat aan. Maar rolmodellen zijn pas echt een voorbeeld. JoU maakt gebruik van rolmodellen als methodiek in het jongerenwerk. Ook gaan jongeren regelmatig mee naar beleidsmakers en organisaties om de stem van jongeren te laten horen.

Jongerenteam

Jongens in de leeftijd van ongeveer 13 tot 16 jaar, houden samen met de politie toezicht in hun eigen wijk Kanaleneiland. Het gaat om jongens die lol trappen, de grenzen opzoeken, op school vaak uit de les worden gestuurd. In het jongerenteam leren ze een voorbeeld voor de anderen te zijn en krijgen ze voorlichting over bijvoorbeeld gezonde leefstijl. Het jongerenteam werkt met levels en regels: als het fout gaat, dan krijgt de hele groep straf. Wie zich goed gedraagt, stroomt door naar een hoger level. Het werkt. Zo schreef een jongere in de evaluatie aan de begeleiders:  “Ik heb veel geleerd bij het jongerenteam. Het is fijn dat jullie in mij geloven.”

Lions

Jongeren in de leeftijd van 13 tot ongeveer 16 jaar doorlopen een programma, gericht op ontwikkeling en gedragsverbetering. Persoonlijke aandacht, participatie, perspectief. Die drie P’s vormen het fundament onder het Lionsmodel. Pubers krijgen individuele en huiswerkbegeleiding, voorlichting over toekomstdromen en  middelengebruik, doen maatschappelijke activiteiten. Ze verzamelen bijvoorbeeld pakketten voor de Voedselbank, doen schoonmaakacties op het plein of organiseren activiteiten voor ouderen. Inzet wordt beloond met uitjes, met drie dagen in de Ardennen als kroon op het werk. De oudere jongens zijn een rolmodel voor de jongere. ”Als een grote broer van een andere moeder,” leggen de jongens uit. Aan tafel in het buurthuis hebben ze veel gesprekken over wat er speelt in hun leven. Wat ze bespreken? Dat blijft in het buurthuis.