2018-05-14 10:16:16

JoU jaarverslag 2017

JoU wordt steeds beter gevonden en bevraagd door zowel jongeren als hun omgeving: ouders, politie, docenten, maatschappelijke organisaties, studenten, onderzoeks- en opleidingsinstituten. Dat is positief en een gevolg van de ‘beweging naar voren’ en het versterken van de sociale basis. Ook neemt het aantal jongeren in Utrecht toe. In 2017 lukte het niet meer om dat binnen de huidige capaciteit op te lossen. De gemeente Utrecht heeft de subsidie voor jongerenwerk in 2017 en 2018 kunnen verhogen.

Bij JoU speelde nog veel meer in 2017. Zo hebben we een pedagogisch meetinstrument ontwikkeld, beleid voor sociale media bij JoU en heeft de doorgaande lijn 10-14 extra aandacht gekregen.

Download hier de voor- en achterkant van het Jaarverslag JoU 2017 in postervorm.

Terug naar nieuwsoverzicht