2018-02-27 09:12:59

Wat doet JoU nu eigenlijk naar aanleiding van de autobranden?

In de afgelopen maanden was het regelmatig in het nieuws: autobranden in Utrecht. Alleen al in december gingen 56 auto's in vlammen op. Bewoners, gemeente, politie en de andere partners in de wijken doen hun uiterste best om herhaling te voorkomen. Wat is nu eigenlijk de rol van het jongerenwerk hierin?

In de media worden de branden wel eens toegeschreven aan baldadige jeugd. Brandstichters kunnen meerdere motieven hebben. Auto's kunnen ook in vlammen opgaan als gevolg van vergeldingsacties, verzekeringsfraude of het werk zijn van een pyromaan. De laatste jaren is er niemand veroordeeld vanwege de autobranden in Utrecht.  

Los van de schuldvraag, gaat JoU in gesprek met jongeren, bewoners en ouders over de autobranden en veiligheidsgevoelens. Bij gebeurtenissen in een stad waarvan de impact zo groot is zoeken we met alle partners naar oplossingen. Hoe zien bewoners dit? Wat zeggen jongeren erover en de ouders?

Gesprek onderdeel van het dagelijkse werk

Jongerenwerkers praten dagelijks met bewoners en ouders. Dit is een continu gesprek. Over hoe zij hun wijk zien, waar kansen liggen, maar ook waar zij risico’s signaleren. Met de bewoners en de partners  kijken we hoe iedereen zich veilig in de wijk voelt. We zijn actief op straat aanwezig, organiseren activiteiten en gaan op huisbezoek. Ervaren veiligheid is hierbij een belangrijk thema.

En wanneer het ervaren veiligheidsgevoel daalt?

Bij autobranden zijn geen winnaars. Bewoners maken zich zorgen en kunnen zich onveilig voelen, ouders hebben vragen en jongeren waarmee het goed gaat kunnen worden gezien als dader. Daarom gaan we met alle doelgroepen hierin het gesprek aan met in alle gevallen een andere insteek:

Waarover praten we met vaders/moeders bij recente gebeurtenissen in een wijk?

Met ouders gaan we in gesprek over  hun beeldvorming bij schokkende gebeurtenissen in een wijk zoals bijvoorbeeld herhaaldelijke autobranden.
Zien zij een oorzaak zien van autobranden? Met welke gedachte zouden de mogelijke daders dit doen?
Stel dat het jongeren zijn, gaat het dan om jongeren die zij kennen? 

Praten de ouders erover met hun kinderen? Realiseren ouders zich dat de kans bestaat dat ieders zoon of dochter in zo’n negatieve gebeurtenis kan worden meegenomen?

Hoe praten we met jongeren over de autobranden?

Met jongeren praten we vooral over hoe zij tegen dit fenomeen aankijken.

  • Wat is de impact van een autobrand voor het slachtoffer? Zo ging bijvoorbeeld dit jaar de Zuidbus in vlammen op. Dat busje is voor ouderen in de wijk een belangrijk vervoermiddel.
  • Autobranden zijn totaal zinloos. Het levert voor niemand iets op en er zijn alleen slachtoffers.
  • Hoe denken jongeren over de mogelijke daders?
  • Wat zouden jongeren doen als zij getuige zouden zijn van een autobrand?
  • Wat doe je als 10-jarige als iemand je vraagt om even een boodschapje te doen, bijvoorbeeld een flesje terpetine halen.
  • Ook praten we over groepsdruk in algemene zin. Wie zijn je vrienden? Wat hebben zij me je voor? Hoe je voorkom je dat je in een negatief groepsproces meegaat?

Meer weten?

Neem gerust contact op met de jongerenwerkers van JoU in de wijk. Je vindt onze contactgegevens bij Waar werkt JoU.

Nieuwswebsite DUIC heeft op 12 januari 2018 een uitgebreid verhaal gepubliceerd over de autobranden, mogelijke verklaringen en wat politie, gemeente en Openbaar Ministerie daar tegen doen.

 

Terug naar nieuwsoverzicht