Rechten en plichten bij JoU

Zo gaan we om met privacy

JoU wil zorgvuldig omgaan met gegevens van jongeren en ouders. In ons privacyreglement lees je hoe dat is geregeld, wat we registreren en hoe de bescherming van persoonsgegevens is geregeld. In de gedragscode JoU staan regels over gedrag en ethiek. Signaleer je een misstand, dan kun je gebruikmaken van de Klokkenluidersregeling.

Klachtenregeling

We doen er alles aan om ons werk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent met JoU. Heb je een klacht, dan kun je die mondeling of schriftelijk indienen bij de betreffende medewerker of – indien niet gewenst of mogelijk – bij diens leidinggevende.  Kom je er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op de  externe klachtencommissie.

Vertrouwenspersoon

Het is niet altijd gemakkelijk om gevoelens en dillema’s op tafel te leggen als er iets vervelends speelt. Daarom heeft JoU een vertrouwenspersoon. Zij ondersteunt, adviseert, begeleidt, verwijst en biedt nazorg aan mensen die een probleem of klacht hebben waar JoU bij betrokken is.

De vertrouwenspersoon is er voor medewerkers, onbetaalde medewerkers, jongeren en ouders. Zij is niet in dienst van JoU en geheel onafhankelijk.  Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen, dilemma’s en/of klachten. Vervolgens vertelt ze wat je kunt doen, bijvoorbeeld hoe je de kwestie met Stichting JoU kunt bespreken en hoe je een klacht kunt indienen. Je blijft anoniem zo lang je dat wilt.

Wil je graag iets voorleggen aan de vertrouwenspersoon, dan kun je haar bellen of mailen: Maud Beljaars, 06 1077 9897, info@beljaarszorgjurist.nl