Op school

School is een plek om te leren. Het is ook een wereld met zijn eigen sociale structuren, binnen en buiten het klaslokaal. Als jongere ga je niet altijd graag naar school.  Je zit soms zelf niet lekker in je vel, je hebt ruzie met leraren of klasgenoten, moet dingen leren die je niet altijd interessant vindt. Natuurlijk weet je dat je school moet afmaken om later een baan te kunnen krijgen. Maar spijbelen is ook aantrekkelijk. Een jongerenwerker op school kan net dat duwtje in de goede richting geven.

Wat doet JoU op school?

Jongerenwerkers, van oudsher vooral actief op straat en in buurthuizen, werken sinds een paar jaar ook op middelbare scholen. Ze bieden activiteiten aan in de pauze en na schooltijd, bouwen een pedagogische relatie op met de leerlingen, pikken signalen op over het klimaat op school en de band tussen jongeren en school. Ze zetten die signalen om in advies en aanpak onder regie van de school, bieden gerichte groepsactiviteiten aan en zorgen indien nodig voor een warme overdracht naar het schoolmaatschappelijk werk. Een jongerenwerker is geen ouder, politie, leraar of directeur, geen hulpverlener. Een jongerenwerker is gespecialiseerd in sfeergevoeligheid en ziet wat er gebeurt. Zo worden veel incidenten in de kiem gesmoord.

Minder schooluitval

Het resultaat van schooljongerenwerk: een veilig klimaat op school, een sterkere band tussen jongeren en school, minder schooluitval en een vroegtijdig signaal als er iets aan de hand is met leerlingen of de sfeer op school.

Op welke scholen?

JoU verzorgt schooljongerenwerk op de volgende scholen:

  • Gerrit Rietveld College
  • Globe
  • Grogorius College
  • Pouwer
  • Trajectum College
  • De Utrechtse School
  • Wellant College
  • Kranenburgschool

In totaal bereikte JoU in 2016 3.155 jongeren via het schooljongerenwerk, waarvan 635 jongeren al bekend waren via JoU in de wijk.

Meer weten? Neem dan contact op met Lidwien Knibbeler, directie JoU.