Vacatures Raad van Toezicht

Mensen groeien op en ontwikkelen gaandeweg hun talenten, gaan relaties aan met anderen en organiseren zo veel mogelijk kwaliteit van leven. Dit gaat niet vanzelfsprekend succesvol. Sommigen hebben daar in verschillende leeftijdsfases een extra steun in de rug bij nodig. JoU, U Centraal en Specifieke Jeugdprojecten bieden die steun en slagen er in om grote groepen jeugdigen en volwassenen informatie, advies en ondersteuning te bieden met (jeugd)welzijnswerk. Dit doen zij op allerlei manieren en in veel verschillende soorten projecten.

Personele unie

Werkzaamheden op het gebied van beleid, financiën, projectadministratie, secretariaat, zorg voor de medewerker, medezeggenschap, compliance, ict en communicatie zijn onder gebracht in een aparte stichting, Bedrijfsbureau PK. De stichtingen werken samen in een personele unie. Samen hebben zij ongeveer 16 miljoen euro omzet en ongeveer 250 betaalde en 1200 onbetaalde medewerkers die werken vanuit meerdere locaties in de stad en regio Utrecht. Specifieke Jeugdprojecten en Bedrijfsbureau PK waren tot voor kort onderdeel van U Centraal, per 1 januari 2018 zijn zij een zelfstandige stichting. Specifieke Jeugdprojecten bestaat uit: Back UP, Pretty Woman, Home Start, Fiom, OWR en PPI. Ravelijn is de vijfde aangesloten stichting, zij heeft momenteel geen uitvoerende activiteiten.

Raad van Toezicht

De samenwerkende stichtingen in de personele unie delen eenzelfde bestuur en Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wenst in contact te komen met twee nieuwe leden voor haar Raad van Toezicht. Naast de algemene eisen (zie profielschets), zal de Raad van Toezicht bij de werving specifiek aandacht besteden aan de inbreng op de volgende expertises:

  • Kennis van financiën en daarbij met name ervaring met subsidies in de sector welzijn.
  • Kennis van het Utrechtse en daarbij met name ook in de bestuurlijke sfeer.

Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat voor beide leden de voorkeur uit naar een vrouw. Voor de leden van de Raad van Toezicht geldt een honoreringsregeling die past binnen de kaders van de WNT.  

Achtergrondinformatie

Ter informatie kunt u kennis nemen van de volgende documenten:

Wijze van solliciteren

Wij verzoeken u om per e-mail inzicht te geven in:

  • Kennis en ervaring die maken dat u geschikt bent als toezichthouder voor JoU en U Centraal.
  • Motivatie om toezichthouder in het sociaal domein te zijn.

Uw sollicitatie kunt u vóór 12 maart 2018 richten aan:
Raad van Toezicht JoU/U Centraal
T.a.v. de voorzitter
SollicitatieRVT@u-centraal.nl

Sollicitatiegesprekken

De brievenselectie zal plaatsvinden door de voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Gesprekken staan gepland in week 16/17. De sollicitatiecommissie bestaat uit de voorzitter van de Raad van Toezicht, een Lid van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur , een lid van de ondernemingsraad van U Centraal, een lid van de ondernemingsraad van JoU, een lid van de cliëntenraad van U Centraal en een lid van de vrijwilligersraad van U Centraal.